• LOGIN
 • No products in the cart.

Fadlan Ogow: Casharkanu waxa qayb ka yahay A1 iyo A2 (CEFR). Casharkanu waxa uu leeyahay 35 cutub oo waa weyn iyo “cutubyo” badan oo yaryar.  Si kastaba ha noqotee, qaybtan waa ugu yaraan 12 cashar oo marka la isku geeyo noqonisa 3 cashar usbuuc kasta ama 12 cashar bishii.

Cutubyadda yaryar (units) ka dib waxa la socda:

 • Layli, waxa aanad ubaahan tahay in aad ka soo shaqaysid.
 • Cutub kaste oo weyn  (lecture) marka aad dhamaysid, waxaad ubaahan tahay in aad samaysid imtixaanka la socda (quiz).

Af-ingiriisiga aad ku baranaysid myShaqo Online

Af-ingiriisiga aad ku baranaysid myShaqo Online waxa laga baranayaa manhaj waafaqsan CEFR iyo heerka Cambridge University. 

Waxa aad si rasmi ah u baran doonta Af-ingiriisiga, hadii aad dadaashid oo aad lixda heer ee Af-ingiriisiga dhamaysid, sida “native-ka” baad insh Allag ugu hadli doontaa.

Fasalka A1/A2+ waxa uu ku gaadhsiinaya heerka isku filnaashaha.

 1. Si fiican oo jilicsan baa lagu baraya grammarka, erey-kaste sharcigiisa iyo qaabka loo isticmaalo baa lagu baraya. Wax kasta oo lagu baro tusaale baa lagaa siinaya.
 2. Qaabka ereyaddu u kala danbeeyaan baa lagu baraya (word order).
 3. Sharciga Af-ingiriisiga baa lagu baraya
 4. Dhawaaaqan ka shaqayninaa (Macalinka waa native Af-Somaali wax kugu micneenayaa).
 5. Layli iyo imtixaan gaaban (quiz) baa la socda qayb kasta ama cutub kasta.
 6. Ereyo baa lagu baraya si hadalkaagu iyo qoraalkaagu u fududaado (vocabulary).

Marka aad dhamaysid A1/A2+, hadii aad si fiican u dadaashay oo aad taladda macalinka qaadatay, meel fiican baad gaadhi doonta ama waad isku filnaani doonta:

 • Jumlado si saxa ah u qoran baad iskaa u samaysan doontaa
 • Akhriskaagu iyo fahmadaadu waxa ay gaadhi doontaa heer fiican
 • Hadalkaagu waxa u gaadhi doona heer fiican

Manhajku A1/A2 oo dhan waxa uu ka koobanyahay

35 cutub oo waa weyn iyo “cutubyo” badan oo yaryar. 

Course Curriculum

Introduction
MUUQAAL GAABAN- Halkan ka eeg qaabka wax laguu barayo FREE 00:00:00
Lecture 24
TALO ku saabsan casharadda- Qaabka wax laguu barayo 🇬🇧 00:00:00
Continuous Tense 00:00:00
Lecture 24 Quiz 00:10:00
Spoken English- Practical Recap
Topic: You- Part 1 00:00:00
Topic: You- Part 2 00:00:00
Topic: You- Part 3 00:00:00
Topic: Food- Part 1 00:00:00
Topic: Food- Part 2 00:00:00
Topic: Food- Part 3 (1) 00:00:00
Topic: Food- Part 3 (2) 00:00:00
Vocabulary: Bonus Lecture Recap
Vocabulary Introduction- Sharaxaad 00:00:00
Vocabulary (P 1) 00:00:00
Vocabulary (P 2) 00:00:00
Vocabulary (P 3) 00:00:00
Vocabulary (P 4) 00:00:00
Vocabulary (P 5) 00:00:00
Vocabulary (P 6) 00:00:00
Lecture 25
Perfect Tense 00:00:00
Lecture 25 Quiz 00:10:00
Lecture 26
My body 00:00:00
Lecture 26 Quiz 00:10:00
Spoken English- Practical
Topic: Health- Part 1 00:00:00
Lecture 27
Perfect Continuous Tense 00:00:00
Lecture 27 Quiz 00:10:00
Reading Comprehension
Reading Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Reading Comprehension 12: Annie 00:05:00
Reading Quiz 9 00:05:00
Listening Comprehension
Listening Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Listening Comprehension 1: Alex Rodriquez   00:05:00
Listening Test Quiz-1 00:05:00
Vocabulary: Bonus Lecture
Vocabulary Introduction- Sharaxaad 00:00:00
Vocabulary (P 7) 00:00:00
Lecture 28
Friends and family 00:00:00
Lecture 28 Quiz 00:10:00
Spoken English- Practical
Topic: Health- Part 2 00:00:00
Lecture 29
Gerunds and infinitives 00:00:00
Lecture 29 Quiz 00:10:00
Lecture 30
The Town, the City and the Countryside 00:00:00
Lecture 30 Quiz 00:10:00
Reading Comprehension
Reading Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Reading Comprehension 13: Smoking 00:05:00
Reading Quiz 10 00:05:00
Listening Comprehension
Listening Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Listening Comprehension 2: Barack Obama   00:05:00
Listening Test Quiz-2 00:05:00
Vocabulary: Bonus Lecture
Vocabulary Introduction- Sharaxaad 00:00:00
Vocabulary (P 8) 00:00:00
Lecture 31
Active Voice and Passive Voice 00:00:00
Lecture 31 Quiz 00:10:00
Lecture 32
Mood of the sentence 00:00:00
Lecture 32 Quiz 00:10:00
Lecture 33
Conjunctions and Conjunctive Adverbs Part 1 00:00:00
Conjunctions and Conjunctive Adverbs Part 2 00:00:00
Lecture 33 Quiz 00:10:00
Reading Comprehension
Reading Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Reading Comprehension 14: Steve 00:05:00
Reading Quiz 11 00:05:00
Listening Comprehension
Listening Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Listening Comprehension 3: Cristiano Ronaldo 00:05:00
Listening Test Quiz-3 00:05:00
Lecture 34
Auxiliary Verbs 00:00:00
Lecture 34 Quiz 00:10:00
Lecture 35
Grammar Essentials 00:00:00
Lecture 35 Quiz 00:10:00
Reading Comprehension
Reading Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Reading Comprehension 15: Animal Lovers 00:05:00
Reading Quiz 12 00:05:00
Listening Comprehension
Listening Comprehension Intro- Sharaxaad 00:00:00
Listening Comprehension 4: David Beckham 00:05:00
Listening Test Quiz-4 00:05:00
Vocabulary: Bonus Lecture
Vocabulary Introduction- Sharaxaad 00:00:00
Vocabulary (P 9) 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • $30.00 $15.00 per 30 days
 • 90 Days
 • Course Badge
427 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews


Turning hope into reality

Course Categories

Subscribe

Coming Soon