• LOGIN
 • No products in the cart.

Fadlan Ogow: Casharkanu waxa weeyaan A1 iyo A2 (CEFR). Casharkanu waxa uu leeyahay 35 cutub oo waa weyn iyo “cutubyo” badan oo yaryar. 

Cutubyadda yaryar (units) ka dib waxa la socda:

 • Layli, waxa aanad ubaahan tahay in aad ka soo shaqaysid.
 • Cutub kaste oo weyn  (lecture) marka aad dhamaysid, waxaad ubaahan tahay in aad samaysid imtixaanka la socda (quiz).

Af-ingiriisiga aad ku baranaysid myShaqo Online

Af-ingiriisiga aad ku baranaysid myShaqo Online waxa laga baranayaa manhaj waafaqsan CEFR iyo heerka Cambridge University. 

Waxa aad si rasmi ah u baran doonta Af-ingiriisiga, hadii aad dadaashid oo aad lixda heer ee Af-ingiriisiga dhamaysid, sida “native-ka” baad insh Allag ugu hadli doontaa.

Fasalka A1/A2+ waxa uu ku gaadhsiinaya heerka isku filnaashaha.

 1. Si fiican oo jilicsan baa lagu baraya grammarka, erey-kaste sharcigiisa iyo qaabka loo isticmaalo baa lagu baraya. Wax kasta oo lagu baro tusaale baa lagaa siinaya.
 2. Qaabka ereyaddu u kala danbeeyaan baa lagu baraya (word order).
 3. Sharciga Af-ingiriisiga baa lagu baraya
 4. Dhawaaaqan ka shaqayninaa (Macalinka waa native Af-Somaali wax kugu micneenayaa).
 5. Layli iyo imtixaan gaaban (quiz) baa la socda qayb kasta ama cutub kasta.
 6. Ereyo baa lagu baraya si hadalkaagu iyo qoraalkaagu u fududaado (vocabulary).

Marka aad dhamaysid A1/A2+, hadii aad si fiican u dadaashay oo aad taladda macalinka qaadatay, meel fiican baad gaadhi doonta ama waad isku filnaani doonta:

 • Jumlado si saxa ah u qoran baad iskaa u samaysan doontaa
 • Akhriskaagu iyo fahmadaadu waxa ay gaadhi doontaa heer fiican
 • Hadalkaagu waxa u gaadhi doona heer fiican

Manhajku waxa uu ka koobanyahay

35 cutub oo waa weyn iyo “cutubyo” badan oo yaryar. 

Course Curriculum

Lecture 1
Introductions & Greetings 00:00:00
Alphabet & Spelling Skills 00:00:00
Pronunciation Part 1 00:00:00
Pronunciation Part 2 00:00:00
Lecture 1 Quiz 00:10:00
Lecture 2
Numbers- Types of numbers and pronunciation 00:00:00
Lecture 2- Quiz 00:10:00
Lecture 3
Numbers- Pronouncing decimal points, fractions and other 00:00:00
Numbers- How to pronounce years and other 00:00:00
Lecture 3 Quiz 00:10:00
Lecture 4
Giving Personal Information 00:00:00
Lecture 4 Quiz 00:10:00
Lecture 5
This. that, here and there 00:00:00
Lecture 5 Quiz 00:10:00
Lecture 6
Be Verbs 00:00:00
Lecture 6 Quiz 00:10:00
Lecture 7
Action Verbs 00:00:00
Lecture 7 Quiz 00:10:00
Lecture 8
Adjectives 00:00:00
Lecture 8 Quiz 00:10:00
Lecture 9
Prepositions 00:00:00
Lecture 9 Quiz 00:10:00
Lecture 10
Nouns Part 1 00:00:00
Nouns Part 2 00:00:00
Nouns Part 3 00:00:00
Lecture 10 Quiz 00:10:00
Lecture 11
Quantifiers 00:00:00
Lecture 11 Quiz 00:10:00
Lecture 12
Question Words 00:00:00
Lecture 12 Quiz 00:10:00
Lecture 13
Simple past and irregular verbs 00:00:00
Lecture 13 Quiz 00:10:00
Lecture 14
Adverbs 00:00:00
Lecture 14 Quiz 00:10:00
Lecture 15
Adverbs of Frequency 00:00:00
Lecture 15 Quiz 00:10:00
Lecture 16
Possession- Subject Pronouns. Possessive Adjectives. Object Pronouns. Possessive Pronouns. 00:00:00
Lecture 16 Quiz 00:10:00
Lecture 17
Jobs 00:00:00
Lecture 17 Quiz 00:10:00
Lecture 18
Telling the Time 00:00:00
Lecture 18 Quiz 00:10:00
Lecture 19
Time expressions 00:00:00
Lecture 19 Quiz Unlimited
Lecture 20
Everyday Objects 00:00:00
Lecture 20 Quiz 00:10:00
Lecture 21
House and rooms 00:00:00
Lecture 21 Quiz 00:10:00
Lecture 22
Future Simple 00:00:00
Lecture 22 Quiz 00:10:00
Lecture 23
Emotions 00:00:00
Lecture 23 Quiz 00:10:00
Lecture 24
Continuous Tense 00:00:00
Lecture 24 Quiz 00:10:00
Lecture 25
Perfect Tense 00:00:00
Lecture 25 Quiz 00:10:00
Lecture 26
My body 00:00:00
Lecture 26 Quiz 00:10:00
Lecture 27
Perfect Continuous Tense 00:00:00
Lecture 27 Quiz 00:10:00
Lecture 28
Friends and family 00:00:00
Lecture 28 Quiz 00:10:00
Lecture 29
Gerunds and infinitives 00:00:00
Lecture 29 Quiz 00:10:00
Lecture 30
The Town, the City and the Countryside 00:00:00
Lecture 30 Quiz 00:10:00
Lecture 31
Active Voice and Passive Voice 00:00:00
Lecture 31 Quiz 00:10:00
Lecture 32
Mood of the sentence 00:00:00
Lecture 32 Quiz 00:10:00
Lecture 33
Conjunctions and Conjunctive Adverbs Part 1 00:00:00
Conjunctions and Conjunctive Adverbs Part 2 00:00:00
Lecture 33 Quiz 00:10:00
Lecture 34
Auxiliary Verbs 00:00:00
Lecture 34 Quiz 00:10:00
Lecture 35
Grammar Essentials 00:00:00
Lecture 35 Quiz 00:10:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • $30.00 $15.00 per 30 days
 • 90 Days
 • Course Badge
 • Course Certificate
387 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews


Turning hope into reality

Course Categories

Subscribe

Coming Soon